Ellis Faas Skin Veil – # S107 (Medium/Dark) 2x7ml/0.237oz

Skin Veil Μέικαπ – # S107 (Μεσαίο/Σκούρο) Skin Veil Μέικαπ – # S107 (Μεσαίο/Σκούρο)